novatech-logo

(02) 978 77 23 | GSM: (0885) 836 555

slogan

Уеб Хостинг

Уеб хостингът е услуга, която предоставя на физически лица и организации хостинг (съдържане върху сървъри) на уеб страници и друг вид информация: данни, файлове, изображения, видео и пр. Най-точно се представя като срочен абонамент за ресурсите на един или няколко компютъра (сървъри), които имат директен и висококачествен достъп към Интернет. webhosting На практика уеб хостинг може да се осигури, от който и да е компютър, включително, персонален, който е свързан с интернет, с цел предоставяне за разглеждане и ползване на уебстраници и телглене на файлове, но за по-голям обем на файловете и повече посетители , това се предоставя като услуга от хостинг компании, които също така осигуряват широколентов достъп на сайта и файловете към Интернет.

"Новатех" ЕООД осигурява постоянна техническа поддръжка 24/7/365 по телефон и по e-mail. Така нашите клиенти знаят, че по всяко време на денонощието има кой да отговори на техните въпроси и да обърне внимание на техните проблеми. webhosting1
Под ПОДДРЪЖКА ние не просто разбираме задължението да поддържаме денонощно определените технически параметри на хостинг услугите - за нас думата ПОДДРЪЖКА означава да помогнем на потребителите използващи предоставяните от нас услуги да реализират своите планове и идеи, свързани с изграждането и администрирането на техните уеб сайтове и уеб приложения.

На отговорен принцип подхождаме и към съхранението и защитата на информация, разположена на нашите сървъри, като не допускаме никакъв компромис с марката и качеството на използваната сървърна техника.