novatech-logo

(02) 978 77 23 | GSM: (0885) 836 555

slogan

Колокация

Услугата колокация представлява физическо разполагане на клиентското оборудване в специално пригоден за целта дейта-център, който отговаря на определени изисквания за: colocation температура на помещението, влажност, непрекъсваемост на електрозахранването, интернет-свързаност и др. Услугата дава възможност на фирмата да се фокусира върху основната си дейност, като остави физическата грижа за оборудването си на подходящото за целта място.

Колокацията е подходяща за клиенти, които искат да осигурят максимална сигурност и непрекъсваемост на бизнеса си, да се възползват от привилегиите на високата скорост на Интернет свързаността, резервираността /осигуреността/ на оборудването и захранването, както и устойчивостта към природни бедствия.

Предимства:

  • Резервирана, надеждна и непрекъсваща услуга
  • Премахване на нуждата от първоначални инвестиции за оборудване на специално помещение в офиса на фирмата: климатизация, допълнително офисно пространство, комуникационни шкафове - ракове, UPS и др.
  • Премахване на нуждата от наемане на специалисти по мрежово оборудване
  • По-добър, бърз и качествен достъп на Интернет потребители до сайтовете, разположени на клиентските сървъри
  • Намаляване на разходите за електроенергия
  • Охрана - 24/7/365